iBETON. Włókna do zbrojenia betonu

Images

Włókna iBETON redukują, a w niektórych przypadkach całkowicie eliminują pęknięcia plastyczne spowodowane skurczem betonu, zwiększając równocześnie wytrzymałość betonu na zginanie, zwiększając plastyczność i odporność na zmęczenie. W przeciwieństwie do tradycyjnych włókien stalowych, włókna iBeton nie ulegają korozji, nie posiadają właściwości magnetycznych i są całkowicie odporne na wszystkie agresywne czynniki chemiczne, ponieważ są chemicznie obojętne.

Włókna te posiadają rzeczywistą funkcję strukturalną, dlatego też mogą efektywnie zastępować stalowe siatki lub zbrojące włókna stalowe.

Images

Włókna iBETON spełniają wymagania normy EN 14889-2 WE „Włókna do betonu” i uzyskały znak CE przy dozowaniu zaledwie 3 kg/m3.

Włókna iBeton są dostępne w trzech różnych długościach (29/39/49 mm) dla różnych rodzajów zastosowań.

Włókna można załadować wraz z kruszywem na węźle betoniarskim lub wsypać bezpośrednio do mieszalnika na początku cyklu razem z wodą, albo mogą być dodane do gotowego betonu jako ostatni składnik mieszanki. Włókna IBETON rozprowadzają się równomiernie w betonie, nie tworzą zbryleń ani skupisk nawet przy zwiększonym dozowaniu.

Wykres zależności ugięcia od obciążenia iBETON tabella

Pobierz kartę charakterystyki włókien iBETON w formacie PDF